Nye fællesskaber i helt nye omgivelser

– Lad os løfte Tjørring sammen

Gennem en årrække har der været et ønske om at udbygge og opgradere Nordvest Hallen med nye og tidssvarende faciliteter. Der er blevet arbejdet ihærdigt med at få udvidelsen af Nordvest Hallen til at blive en realitet.

Efter en god og grundig proces mellem hallen, foreningerne  og brugerne har arkitektfirmaet Arkitec udfærdiget et flot, spændende og fremsynet projekt. Et projekt som i meget høj grad formår at løse nogle kapacitetsmæssige udfordringer, samtidig med at bygningsdelene bindes sammen på en optimal måde.

Herning kommune har forpligtiget sig til at komme med 12 mio. kr. af den samlede projektsum på 15 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at Tjørring selv kan rejse 3 mio. kr.

Målet er ikke desto mindre, at vi kan indsamle et endnu større beløb, så der bliver mulighed for at fylde de nye fantastiske rammer ud på en optimal måde for foreningerne og brugerne på tværs af både sportsgrene og generationer.

Derfor støtter vi Nordvest Hallen

Vi har et medansvar i at gøre en forskel!

Jeg synes generelt, at virksomheder har et ansvar for at støtte lokale formål. Vores medarbejdere kan være stolte af at være med til at støtte op om et godt formål.

De mange frivillige, der arbejder med haludvidelsen, er med deres store indsats med til at gøre en forskel for andre mennesker og for Tjørring.

Aksel Fyhn

Administrerende direktør, Arkitec

Rammerne skal styrkes og udvides

Nordvest Hallen danner rammen om mange gode aktiviteter og arrangementer, som jeg og min familie har stor glæde af. Det er her, vores børn mødes med deres kammerater i sunde og aktive rammer og får en pause fra computeren.

Det er her, vi mødes som forældre, og hvor venskaber plejes, og nye relationer opstår. Det glæder mig, at disse rammer skal styrkes og udvides, så foreningslivet i Tjørring også i fremtiden vil have en speciel betydning for lokalsamfundet.

Det er bestemt et initiativ, som vi gerne støtter.

Jesper Nielsen

Butiksejer, Møblér Ikast

De lokale og sociale forhold er vigtige!

Jeg bakker op omkring Tjørring IF pga. de lokale og sociale forhold, som frivillige bidrager med til børn og unge i idrætslivet i Tjørring.

De frivillige gør en kæmpeindsats i lokalområdet – uden dem vil det se helt anderledes ud i forhold til børn og unges fritidsaktiviteter.

Kaj Madsen

Kaj M. Byg

Det er vigtigt at skabe de rigtige rammer for vores børns opvækst!

KD Emballage støtter halprojektet i Tjørring, fordi det handler om at skabe rammer for noget, der er meget større end mursten og bygninger.

Det er mennesker, samlingspunkt og ikke mindst vores børns opvækst. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt den slags rammer er.

Jeg har som far til tre piger og fodboldtræner i TIF ved selvsyn oplevet, hvor meget glæde, samvær, aktivitet og ikke mindst sammenhold, der kommer ud af det, når vi skaber de rigtige rammer. Dét er uvurderligt – og derfor er vi stolte af at deltage i halprojektet!

Max Dalsgaard

Administrerende direktør, KD Emballage

Kontakt os

Husk at følge Nordvest Hallens Facebook-side